logo tekst

Nog steeds worden we via radio, tv en de pers geïnformeerd over de ontwikkelingen rondom het Corona-virus. Sinds Goede Vrijdag 2020 is er de mogelijkheid de kerkdiensten thuis ook live met beeld te volgen. Via de weekbrief informeren wij u over de liturgie van de diensten op zondag en over activiteiten die plaatsvinden. We nodigen u zowel via de weekbrief als ook hier uit om, bijdragen in te sturen voor de weekbrief. Nog steeds is de realiteit, dat de Nederlandse overheid beperkingen oplegt met betrekking tot het sociale leven.

Dit alles heeft er nog niet toe geleid dat de kerkenraad andere keuzes kan maken. Daarom herhalen we hier de gemaakte keuzes:

Erediensten

Kerkdiensten zijn beperkt toegankelijk tot mamixmaal 30 personen. Dit is exclusief predikant, koster, organist, coördinatoren en ambtsdragers. Gemeenteleden zijn welkom in de dienst indien zij binnen de letterreeksen vallen. Deze letterreeksen worden bekendgemaakt via de Bazuin, de weekbrief en de website.
Iedereen kan thuis de dienst volgen via https://kerkdienstgemist.nl . Op deze site kunt u de diensten van onze gemeente opzoeken die nog steeds live worden uitgezonden, op zondag om 10.00 uur en 18.30 uur. Hou de weekbrief in de gaten voor actuele informatie over deze diensten en over extra diensten op de verschillende kerkelijke feestdagen.
Voor wie geen internet heeft: er zijn nog een aantal kerkradio’s beschikbaar. Als u daar belangstelling voor heeft, neem dan contact op met Hendrik Jan Stigter, 06-53187001.
Alternatieve kerkdiensten:

  • Groot Nieuws Radio zendt om 10.00 uur een dienst uit. Deze christelijke radiozender is te ontvangen met een DAB+ radio, via internet of via interactieve TV.

Jeugdwerk

Het jeugdwerk is weer beperkt opgestart.

Kringen

De diverse Bijbelkringen zijn stopgezet al zijn er mogelijkheden om via digitale hulpmiddelen zoals bijvoorbeeld ZOOM, elkaar te ontmoeten, met elkaar te bidden en een onderwerp te bespreken.

Bezoekwerk

De norm is dat contact in eerste instantie via telefoon, mail of sociale media wordt gelegd. Het kan echter gewenst zijn dat een bezoek wordt afgelegd. Dat blijft in overleg met de gemeenteleden zelf mogelijk en als de inmiddels gangbare hygiëne-maatregelen in acht worden genomen, waaronder 1,5 meter afstand houden.
Een pastoraal gesprek via de telefoon behoort natuurlijk nog steeds tot de mogelijkheden. Bezoekwerk door Hart & Hand ligt nog steeds stil.

Al deze keuzes gelden zoals u zult begrijpen nog steeds tot nader order. Schroomt u echter niet om in deze periode actief te blijven meedenken. Stel uw vragen of doe uw suggesties via scriba@hervormdijsselstein.nl of via uw wijkouderling. Via de weekbrief houden wij u op de hoogte.
Sociale afstand is dus nog steeds het devies. Dit alles heeft grote impact op ons gemeente-zijn. We zullen elkaar een tijd niet kunnen ontmoeten, zelfs niet in kleiner verband. In deze dagen richten wij ons allereerst op God; op Hem mogen wij bouwen. Bidt ook persoonlijk en in het bijzonder om wijsheid voor onze overheid en voor de betrokken autoriteiten. Bid om kracht voor onze zorgverleners en herstel van hen die wereldwijd door het virus zijn getroffen. Ook economisch zijn er mensen die het zwaar hebben.
Wij realiseren ons dat de komende tijd zomaar bijzondere pastorale of diaconale noden kunnen ontstaan (of er mogelijk nu al zijn). Zowel de predikant, de ouderlingen als de diakenen kunnen hierin bijstand verlenen. Schroom niet om contact op te nemen als u ergens mee zit. Dit kunnen ook praktische zaken zijn. Mogelijk kunnen wij u direct helpen of doorverwijzen naar de juiste instanties. Hieronder staan hun gegevens:

Naam

Ambt

Mail

Telefoon

Ds. J.J. van Holten

predikant

ds.vanholten@solconmail.nl

030-6872509

Evert van Amerongen

ouderling

evertvanamerongen@hotmail.com

06-25523028

Johan Bastmeijer

ouderling

j.bastmeijer@caiway.nl

06-11430804

Maarten Dolman

ouderling

maartenliadolman@outlook.com

030-6889201

Adriaan de Jong

ouderling

adriaan.dejong@caiway.nl

06-55334481

René van Os

jeugdouderling

nettyenrene@gmail.com

06-51529112

Johan Droogers

diaken

diaconie@hervormdijsselstein.nl

030-2751773

Hart & Hand

bezoekdienst

hartenhand@hervormdijsselstein.nl

06-53728920

En nu de sociale contacten de komende weken steeds moeilijker te organiseren zullen zijn, vragen wij ook aan u als gemeentelid om hier bijzonder alert op te zijn. Pak eens actief de telefoon, of stuur eens een kaartje.