logo tekst

Hemelvaartsdag 26 mei
9.30 uur Ds. J.J. van Holten

 • Afkondigingen
 • Voorzang: WK lied 186: 1
 • Stil gebed
 • Votum en groet
 • Zingen: Psalm 47: 1 en 3
 • Geloofsbelijdenis: HC zondag 18
 • Zingen: Psalm 24: 4 en 5
 • Gebed
 • Schriftlezing: Lukas 24: 45-53 en Johannes 14: 1-19
 • Zingen: Psalm 108: 1 en 2
 • Preek: HC zondag 18
 • Zingen: WK lied 363: 1 en 4
 • Collecten afkondiging
 • Dankgebed en voorbeden
 • Slotzang: Psalm 113: 2 en 3
 • Zegen

Organist: Henk van Lingen

Ouderling van dienst: Ron van Arkel
Collecten: 1. Diaconie 2. Pastoraat 3. onderhoud kerk
Kijk of luister via: https://kerkdienstgemist.nl

 

Zondag 29 mei, 10.00 uur
Dr. W. Verboom, Harderwijk

18.30 uur
Ds. R.W. de Koeijer, Waddinxveen

 • Afkondigingen
 • Voorzang: Ps. 118: 8
 • Stil gebed
 • Votum en groet
 • Zingen: Ps. 68: 10
 • Lezing van de Wet
 • Zingen: WK lied 485:1, 4, 5
 • Gebed
 • Schriftlezing: Openbaring 1: 9 t/m 20
 • Zingen: Ps. 139:1 en 5
 • Preek over: Openbaring 1: 17 en 18
 • Thema: Wezenzondag op Patmos
 • Zingen: Ps. 138: 4
 • Collecten afkondiging
 • Dankgebed en voorbeden
 • Slotzang: WK lied 77: 1, 3
 • Zegen

 

 

Organist: Martien van der Zwan

 • Afkondigingen
 • Voorzang: WK lied 77:1, 2
 • Stil gebed
 • Votum en groet
 • Zingen: Ps. 47: 4
 • Belijdenis
 • Zingen: Gebed des Heeren: 9
 • Gebed
 • Schriftlezing: Hebreeën 7:11-8: 2
 • Tekst Hebreeën 8:1
 • Thema: Hemelvaart geeft zekerheid
  • Door de eeuwige Hogepriester
  • Door de biddende Hogepriester
 • Zingen: Ps. 93: 1, 4
 • Preek
 • Zingen: Ps. 100: 1, 4
 • Collecten afkondiging
 • Dankgebed en voorbeden
 • Slotzang: WK lied 190: 2, 3
 • Zegen

Organist: Simon Koolen

Ouderling van dienst: Paul Lekkerkerker
Collecten: 1. Karsten en Irene van Riezen 2. Pastoraat 3. Onderhoud orgel
Kijk of luister via: https://kerkdienstgemist.nl

Gebedsmoment
Zondag 29 mei is het maandelijkse gebedsmoment na de avonddienst in het koor van de kerk. Deze keer onder leiding van Ron van Arkel.

Collecten
Uw collectebijdrage kunt u zelf overmaken op de onderstaande rekeningen. U kunt ook geld overmaken via de “webshop” op de website van de kerk, of de speciale App, Appostel genaamd, vanaf uw tablet of smartphone.

Uw collecte bijdrage voor

Graag over maken naar

26-05 Diaconie (1)
29-05 Karsten en Irene van Riezen (1)

NL24 RABO 0169 2070 05, op naam van Diaconie Herv Gem IJsselstein

26 en 29-05 Pastoraat (2)
26-05 Onderhoud kerk (3)
29-05 Onderhoud orgel (3)

NL82 RABO 0169 2052 82, op naam van de Hervormde Gemeente IJsselstein

Jaarcijfers
De kerkenraad heeft de jaarcijfers van de kerk en de diaconie voorlopig goedgekeurd. U kunt deze inzien bij Jochem Lekkerkerker respectievelijk Johan Droogers. Dit kan tot en met vrijdag 3 juni.
In een volgende weekbrief een kleine toelichting op de cijfers.

Bazaar 2022: groot succes
Op zaterdag 21 mei 2022 hebben we weer een bazaar kunnen houden! Het was een zeer geslaagde, gezellige en zonnige dag voor de Hervormde Gemeente en voor heel IJsselstein. De (voorlopige) opbrengst is ruim 14.000 euro: een prachtig resultaat! Het eindbedrag kan nog wat worden bijgesteld. Yvette Huige, directeur van Stichting Pulse, was erg verheugd met onze cheque van 1000 Euro voor de hulp aan vluchtelingen uit Oekraïne in IJsselstein. Het geld zal worden gespendeerd aan taalonderwijs voor de vluchtelingen.
We willen alle vrijwilligers en medewerkers bijzonder hartelijk danken voor de geweldige inzet en de bereidwilligheid om de bazaar te helpen organiseren, opbouwen, draaien en dan ook weer afbreken en alles weer in hoog tempo opruimen! Geweldig! Zonder jullie hulp was de bazaar gewoon niet mogelijk geweest!

Bemoediging
Er werd een gedichtje aangeleverd door een gemeentelid. De titel is “een belletje”. Hoe vertrouwelijk kan bidden in het dagelijks leven worden geïntegreerd?!

Zomaar een belletje
al is het wat laat
ja, Vader, ik wilde
graag even Uw raad
Ik rij op mijn fiets hier
dus bel nu mobiel
net als eergisteren
toen ‘k plotseling viel 

        

Zomaar een belletje
een enkele tel
of hebt U toch liever
dat ‘k thuis naar U bel?
wat zegt U, U hoort mij
toch ook op de fiets
en waar ik U aanroep
dat scheelt u echt niets?

        

Zomaar een belletje
ik weet wel genoeg
U gaf me het antwoord
op wat ik U vroeg
ik spreek U vast morgen
weer eventjes snel
en weet nu het geeft niet
vanwaar ik u bel