Afdrukken

De jeugdraad is een orgaan van bijstand en advies voor de kerkenraad, gericht op het jeugdwerk in onze gemeente en heeft als doelstelling:

Het beleid van de jeugdraad is er op gericht de leidinggevenden te motiveren en ondersteunen zoveel mogelijk zelfstandig aan de diverse clubs leiding te geven. Er zijn zo'n 40 gemeenteleden op een of andere wijze in het jeugdwerk actief bezig ten behoeve van kinderen en jongeren. Het is van het grootste belang dat er voldoende leidinggevenden zijn om alle taken uit te voeren en de beoogde doelstellingen te behalen.

De jeugdraad vergadert zo'n vier keer per seizoen. Tijdens de vergaderingen wordt aandacht besteed aan hoe de jeugd te stimuleren en worden er acties, thema's en projecten opgezet. Voor het club- en zondagsschoolwerk vinden terugkoppelingen plaats.

Contactpersoon: Jeugdouderling Rene van Os tel. 030-6013216 / 0651529112.