Afdrukken

Thuisfrontcommissie Karsten en Irene

Het doel van de werkgroep is het ondersteunen van Karsten, Irene en hun zonen Maurits en Reinier. Karsten is, vanuit onze gemeente, uitgezonden als onderwijskundig consultant via Wycliff Bijbelvertalers. Zij wonen en werken in Azie, houden zich bezig met alfabetisering- en vertaalwerk. De werkgroep thuisfront zorgt voor het coordineren en onderhouden van het contact met de familie. Zij doet dit o.a. door:

Daarnaast houdt de werkgroep het contact in stand met de gemeenten van de classis Woerden en betrokkenen buiten IJsselstein. Ook probeert de werkgroep thuisfront sponsors te werven, zodat de gemeente IJsselstein kan voorzien in een bijdrage voor het onderhoud van de familie. Bij een verlofperiode regelt de werkgroep de zaken die hiermee in verband staan, zoals huisvesting en vervoer. Tevens wordt er dan een avond voor de gemeente georganiseerd, zodat de familie de gemeente kan informeren over de werkzaamheden die zij op het zendingsveld verricht.

De leden van de thuisfrontcommissie zijn:

Wilt u de familie Karsten en Irene een groet overbrengen, dan kunt u uw kaart of brief met losse porto (a 0,95) inleveren op Schonauwen 81, mw. Hage zorgt ervoor dat uw post naar het juiste adres gaat.

 

Thuisfrontcommissie Willem Henri en Ditteke den Hartog

 

In de thuisfrontcommissie van Wilem Henri en Ditteke den Hartog zitten dhr. N.G. Beekman, Nelleke Beekman, als lid van de zendingscommissie, Jochem de Gier, namens de jeugd uit de gemeente, Wilma de Jong als secretaresse en Matthijs Geluk namens de familie van Willem Henri en Ditteke. De thuisfrontcommissie zal de gemeente regelmatig op de hoogte brengen van de werkzaamheden die in Malawi gaan plaatsvinden. Verder zullen we Willem Henri en Ditteke ondersteunen, bemoedigen en helpen waar nodig is.