logo tekst

Af en toe komen de jongeren van de gemeente op zondagavond na de kerkdienst bij elkaar om gezamenlijk koffie te drinken. De data en plaatsen worden afgekondigd in de morgendienst en zoveel mogelijk in het kerkblad De Bazuin.

Ben je laten we zeggen ouder dan 15 jaar, dan zie ik je bij het koffiedrinken.