logo tekst

Een enkele keer per jaar, zo'n keer of vier, zingen we met elkaar na de dienst nog een poosje. We zingen dan enkele psalmen, gezangen en andere geestelijke liederen uit de HGJB-bundel "Op Toonhoogte". 

Aan de hand van een thema wordt een aantal liederen uitgezocht, eventueel aangevuld met verzoeknummers van gemeenteleden. Niet alleen bekende liederen maar ook minder bekende liederen worden geoefend. De begeleiding wordt meestal door een van de organisten verzorgd en als het even kan op de piano.

In de vakantieperiodes proberen we de invulling aan te passen aan de kinderen. De kinderen zijn dan ook in de gelegenheid na de dienst mee te zingen. We proberen dan ook enkele kinderen/jongeren te betrekken in de muzikale begeleiding. De kinderen kunnen altijd een van de commissieleden benaderen om aan te geven welke liederen zij graag willen zingen.

Lijkt het u/jou ook leuk om mee te denken over de invulling van het "zingen na de dienst", bijvoorbeeld als Bijbelstudiekring, club, als gezin of alleen, alle ideeën zijn van harte welkom.De data voor de mogelijkheden om samen te zingen na de dienst worden vermeld in ons maandblad Sjalom of ons kerkblad De Bazuin.