Hervormde gemeente IJsselstein

Inlogmenu

Diensten

24sept
zondag 10:00 uur
Ds. C. Blenk uit Den Haag
24sept
zondag 18:30 uur
Ds. J.J. van Holten
01okt
zondag 10:00 uur
Ds. J.J. van Holten

Zondagschool

01okt
zondag 18:30 uur
Ds. R.W. de Koeijer uit Bilthoven

Activiteiten

Geen evenementen

Dagtekst

  • zondag 24 september 2017 - Filippenzen 4:8
    Verder, broeders, al wat waar is, al wat eerbaar is, al wat rechtvaardig is, al wat rein is, al wat lieflijk is, al wat welluidend is, als er enige deugd is en als er iets prijzenswaardigs is, bedenk dat. -- Filippenzen 4:8

Zondagsmorgens, circa eens in de veertien dagen, is er zondagsschool voor kinderen van 4 t/m 7 jaar in 't Kruispunt. Vanuit de kerkdienst gaan, voor het zingen voor de preek, de leiding met de kinderen van deze leeftijd, naar 't Kruispunt. We oefenen daar de voorzang-psalm van de komende week, zingen samen bekende liedjes en luisteren naar een bijbel verhaal. Daarna besteden we aandacht aan de verwerking van dit verhaal d.m.v. een knutselwerkje of kleurplaat. Wanneer er een viering in de kerk aanstaande is oefenen we samen de liedjes die daar gezongen worden. Na de dienst kunnen ouders hun kinderen bij 't Kruispunt weer ophalen. Op de andere zondagochtenden gaan de kinderen van deze leeftijd weer mee naar de kerk.

Web Analytics