logo tekst

Deze kring richt zich vooral op de jonge ouders uit onze gemeente. Waarom een jonge ouders kring? Wel, iedere levensfase heeft zo zijn eigen levenservaringen, praktische zaken, geloofsvragen, opvoedingsvragen en etc. En niet te vergeten de enorme zuigkracht vanuit de geseculariseerde samenleving. Voor een jong gezin zullen deze anders zijn dan voor een gezin waarvan de ouders op middelbare leeftijd zijn. Bijvoorbeeld vragen rondom de geloofsopvoeding. De kinderen zijn intussen volwassen geworden en de fase van opvoeding is voorbij. Wanneer je nu met mensen uit de zelfde levensfase bij elkaar bent is er veelal herkenning en gelijke ervaring op de diverse terreinen van het leven.

In de twee achterliggende seizoenen hebben we gekeken hoe we dit het beste konden invullen. Aangaande de frequentie van het bij elkaar komen, de invulling en op welke wijze. We zijn bezig met het boek ‘Doelgericht opvoeden’ van de schrijfster Margaret Buchanan. Wat komt er in dit boek aan de orde? Citaat “De auteur neemt twaalf Bijbelse karaktereigenschappen als uitgangspunt voor een christelijke opvoeding. Ouders worden uitgenodigd zich dit eigen te maken en zo de gedachten en harten van hun kinderen te vullen met een christelijk wereldbeeld, liefde voor God en kennis van zijn Woord. De auteur van Doelgericht opvoeden geeft veel voorbeelden. Concrete tips om ongewenst gedrag (rivaliteit, gekibbel, liegen en zeuren) te doorbreken.”

Daarnaast kunnen de jonge ouders elkaar ook tot hulp en steun zijn met het uitwisselen van praktische ervaringen en suggesties of tips. Persoonlijk ervaar ik dat er een fijne onderlinge band is ontstaan waarin ruimte en vertrouwen is voor soms ook persoonlijke omstandigheden. In het nieuwe seizoen D.V. zijn jonge ouders uit alle wijken van harte welkom op deze kring.