logo tekst

De scriba heeft als ouderling geen eigen wijk voor pastoraat maar is belast met het secretariaatswerk van de kerkenraad. Dat werk noemen we in de kerk het scribaat. Hij is dus scriba van de kerkenraad. Hij verzorgt o.a. de afkondigingen voor de kerkdiensten.