logo tekst
  • Catechisatie
    Voor jongeren van 12 t/m 17 jaar is er maandagavond om 19:30 uur catechesatie in het Kruispunt.
  • Basis catachese
    We komen in principe elke donderdagmiddag van 16.00 uur tot 16.45 uur bij elkaar. Zit je in groep 6, 7 of 8 dan ben je van harte on trackwelkom! Vorig jaar hebben we overwegend onderwerpen behandeld uit het Nieuwe Testament, dit jaar gaan we overwegend onderwerpen behandelen uit het Oude Testament met eigentijdse soms diaconale inslag. Een YouTube filmpje, een praatje bij plaatje, een puzzeltje of rebus zijn de ingredi├źnten voor een gezellig en leerzaam samenzijn.
  • Belijdeniscatechisatie
    Elk seizoen wordt belijdeniscatechisatie aangeboden. Deze catechisatie bereid voor op het doen van openbare geloofsbelijdenis in een kerkdienst in het voorjaar. Deze catechisatie staat open voor mensen van 18 jaar en ouder en echt niet alleen voor jongeren. Wie nog niet weet of hij of zij al of niet belijdenis wil gaan doen kan toch mee doen.