logo tekst

plattegrond wijkenDe ouderlingen geven mede leiding aan de gemeente. Een kerntaak voor de ouderlingen voor pastoraat is, zoals de benaming al zegt, het pastorale werk in de gemeente. Zij doen bezoekwerk, waaronder het reguliere huisbezoek. Verder leven zij in de gemeente, bijzonder in hun wijk, mee bij blijdschap, zorg en droefheid.

Jeugdouderling

Ouderling Rene van Os is jeugdouderling. Hij geeft samen met de jeugdraad leiding aan het jeugdwerk. Verder leeft hij waar mogelijk graag met de jongeren van de gemeente mee in blijdschap en in moeilijke omstandigheden. Zij mogen hem die dingen laten weten!

Ouderling voor Zending en Evangelisatie
Deze geeft leiding aan het evangelisatiewerk van de gemeente. Verder is hij vanuit de kerkenraad betrokken bij de zendingswerkers, die vanuit onze gemeente zijn uitgezonden. Dat zijn Karsten & Irene en Willem-Henri & Ditteke den Hartog.

Wijkindeling:

Meer informatie over de ouderlingen is zichtbaar na inloggen.