logo tekst

De evangelisatiecommissie heeft een stuurgroep opgericht. Zij hebben een missionair visie stuk geschreven om vanuit onze gemeente in IJsselstein mensen in contact te brengen met het christelijk geloof. Aan de uitwerking hiervan wordt sinds het najaar van 2008 meer aandacht besteed. Momenteel is er de Alphacursus. Daar hebben we positieve ervaringen mee opgedaan. Er is een beginnerscursus en een vervolgcursus (=Alpha bijbelkring). Het is mooi om te zien hoe mensen tot geloof komen en hoe men daarover durft te spreken met anderen. Inlichtingen bij Evert van Amerongen , tel 030-6884173 of per email evertvanamerongen@hotmail.com.
De Alpha Bijbelkring komt eens per 2 weken samen op maandagavond van oktober t/m maart.

Activiteiten evangelisatiecommissie:

  • Jaarlijkse collecten voor de IZB
  • Gemeente opbouw: gemeenteavond, toerustingsavond en bezoekwerk
  • Evangelisatie op de jaarmarkt, kerstmarkt en rommelmarkt
  • Alphacursus

Dit alles wordt ondersteund door de Bijbelse motivatie om vanuit het geloof het woord van God onder de mensen te brengen. God is dat waard en bij God komen is voor mensen werkelijk thuiskomen!

Leden van de evangelisatie commissie:

  • dhr. N. Beekman
  • dhr. R. Fricke
  • mevr. L. Anker
  • mevr. J.G. Droogers