logo tekst

10.00 uur Dr. J. van Eck uit Lexmond

18.30 uur Prop. P. v.d. Schee uit Hoevelaken

 • Afkondigingen
 • Voorzang: WK Ps. 63: 1, 3
 • Stil gebed
 • Votum en groet
 • Zingen: Ps. 19: 1, 3
 • Lezing van de Wet
 • Zingen: Ps. 19: 4
 • Gebed
 • Schriftlezing: Gen. 14: 18 - 15: 6 en Jak. 1: 16-18 en 3: 17-18
 • Zingen: WK lied 617
 • Preek over: Gen. 15: 6
 • Zingen: WK lied 251: 1, 2, 4
 • Collecten afkondiging
 • Dankgebed en voorbeden
 • Slotzang: Ps. 147: 1, 2
 • Zegen.

Organist: Henk van Lingen

 • Afkondigingen
 • Voorzang: Ps.  46: 1
 • Stil gebed
 • Votum en groet
 • Zingen: Ps.  63: 1,2
 • Geloofsbelijdenis
 • Zingen: WK Ps. 69: 11
 • Gebed
 • Schriftlezing: Lukas 12: 13-34
 • Zingen: WK Ps. 49: 2,3
 • Preek over: Lukas 12: 21 en 31
  Thema: “Bezorgdheid”
 • Zingen: Ps. 37: 3,9
 • Collecten afkondiging
 • Dankgebed en voorbeden
 • Slotzang: WK lied 444: 1,3
 • Zegen.

Organist: Simon Koolen

Ouderling van dienst: Ronald Westerink
Collecten: 1 Plaatselijk jeugdwerk 2. Pastoraat; 3. Onderhoud kerk
Kijk of luister via: https://kerkdienstgemist.nl

Collecten
Uw collectegift kunt u geven in de collectezakken bij de uitgang van de kerk. Ook kunt u deze zelf overmaken op de onderstaande rekeningen. U kunt ook geld overmaken via de “webshop” op de website van de kerk (scan de QR-code), of de app Appostel genaamd, vanaf uw tablet of smartphone.

Uw collecte bijdrage voor

Graag over maken naar

Plaatselijk jeugdwerk (1)

NL24 RABO 0169 2070 05, op naam van Diaconie Herv Gem IJsselstein

Pastoraat (2)
Onderhoud kerk (3)

NL82 RABO 0169 2052 82, op naam van de Hervormde Gemeente IJsselstein

Zondagsschool en crèche
Via Janita kregen we door dat er op zondag 19 november geen zondagsschool is. Er is wel oppas voor de jongste kinderen.

De Waarheidsvriend – Themanummer over: “Onze ziel”
Onze gemeente weet zich verwant met de Gereformeerde Bond in de Protestantse Kerk in Nederland. De Waarheidsvriend is hun weekblad. Het blad stelt kerkelijke en maatschappelijke onderwerpen aan de orde en gaat in op geestelijke en pastorale vraagstukken. Ter kennismaking liggen er vanaf zondagmorgen op de tafels achter in de kerk enkele exemplaren van De Waarheidsvriend van 9 november jl. met als thema “Onze ziel”. Omdat in onze tijd het accent lijkt te verschuiven naar aandacht voor ons lichaam, vraagt de redactie aandacht voor de andere kant, de ziel. Het is mogelijk een actie-abonnement te nemen voor 4 maanden voor slechts €10,00. Een jaarabonnement kost €52,50. Zie de advertentie in het blad of ga naar www.gereformeerdebond.nl/de-waarheidsvriend/aanbieding. Als u het nummer digitaal als PDF wilt ontvangen, stuur dan een mail naar: voorlichter@gereformeerdebond.nl. 

Kruispunt-Bijbelkring
Na de aankondiging van vorige week hebben we al best wel een aantal aanmeldingen binnen gekregen. O.l.v. ds Jan Hoogenhout gaan we aanstaande woensdag van start, van 12 -14 uur incl. lunch, in het Kruispunt. We komen 1 keer per 2 weken bij elkaar.
U bent allen van harte welkom om hierbij aanwezig te zijn. Opgeven is handig ivm de voor te bereiden lunch en kan via Linda tel: 0653779682 of lin.westerink@gmail.com.
Maar opgeven is niet perse nodig; iedereen is welkom. 

Luiers voor Lesbos
Er zijn inmiddels al luiers etc. ingeleverd bij Adriaan en Maja de Jong op Teenschillerlaan 45. Dank daarvoor. De actie loopt tot eind november dus u heeft nog even de gelegenheid om te doneren. Zondag kunt u uw donatie ook weer meebrengen naar de kerk en het onder de toren neerzetten. Bij voorbaat dank. 

Actie Woord en Daad  - kerstkaarten en decemberzegels
De kerstkaarten en decemberzegels zijn weer binnen. We hebben nu, net als vorig jaar, alleen dozen met dubbele kaarten met envelop (10 in een doos). Verder heeft u de keuze uit “Gezegende kerstdagen” of “Goede kerstdagen”, beide met “Voorspoedig Nieuwjaar”.
De dubbele kaarten met envelop kosten € 2,50 per doos. Ook hebben we weer decemberzegels, deze kosten € 19,20 per vel (20 stuks). Een half velletje van 10 stuks mag ook (€ 9,60). Dat is dezelfde prijs als bij de reguliere verkooppunten.
De opbrengst  is voor de projecten van Woord en Daad
U kunt de kaarten en postzegels bestellen bij : Familie Bastmeijer, Guntersteijn 55, tel. 030-6888551 of j.bastmeijer@caiway.nl.
Wilt u ook de gestempelde postzegels sparen voor Woord en Daad? Het bren gt echt veel geld op. We sparen alle postzegels, oud en nieuw, buitenland, verzamelingen. U kunt ze afgeven, of achterin de kerk in dat mooie groene blik doen, waar ook de cartridges, lege pennen en stiften in kunnen.

Ondersteuning gezocht Ewoud
In Ewoud zijn er diverse activiteiten en bij een aantal activiteiten zijn we op zoek naar extra vrijwilligers. Voor onze activiteiten zingen en weeksluiting zijn we op zoek naar aanvulling van het vrijwilligersteam. Wilt u helpen op een van beide plekken dan kunt u contact opnemen met de coördinator vrijwilligerswerk van Ewoud, Linda Baars 06-12729460.

Zingen
Op vrijdag komt een enthousiaste groep bewoners bij elkaar Met elkaar zingen zij dat bekende Christelijke liederen vooral uit de bundel van Joh.de Heer. Wij zijn op zoek naar vrijwilligers die willen helpen met het ophalen en thuisbrengen van cliënten en meezingen tijdens de avond.
Tijd: 18.15-20.30 uur. Frequentie: eenmaal per twee weken of eenmaal per maand.

Weeksluiting
Op zaterdag is er een korte “kerkdienst” in Ewoud. Hier komen vooral bewoners die niet meer in staat zijn hun eigen kerkelijke gemeente te bezoeken. Wij zoeken naar een vrijwilliger die wil helpen met het ophalen en thuisbrengen van de bewoners, ondersteunen bij de kerkdienst en bij het aansluitende kopje koffie.
Tijd: 18.00-20.00 uur . Frequentie: eenmaal per maand. 

Verduurzaming Kruispunt
Voor het Kruispunt hebben de kerkrentmeesters een principebesluit genomen om het dak te gaan laten voorzien van zonnepanelen. Het is een verantwoorde investering die zich in een aantal jaar terugverdient. Om een idee te geven: het Kruispunt verbruikt jaarlijks meer dan €10.000,- aan elektriciteit. Dus als we daar een groot deel van kunnen besparen is dat gunstig voor de jaarrekening én het milieu. 

Bezinning door Adriaan de Jong - Voorbereiding Eeuwigheidszondag

Bij leven en welzijn is het volgende week zondag 26 november de laatste zondag van het kerkelijk jaar, ook wel Eeuwigheidszondag genoemd. We herdenken dan de gemeenteleden die ons zijn ontvallen. Ter voorbereiding daarop onderstaand lied uit Weerklank (nummer 500) als bemoediging. 

 Bescherming is er bij de Heer

1.Bescherming is er bij de Heer,
beschutting voor de nacht.
Hij is een toevlucht en een burcht,
houdt over ons de wacht.

2.De heer bevrijdt wie zijn verstrikt,
brengt ons in veiligheid.
Zijn vleugels spreidt Hij ons heen,
Hij geeft geborgenheid.

3.Al is er moeite en verdriet,
al doet het leven pijn,
de Allerhoogste is een schild,
Hij zal er voor ons zijn.

4.Zijn engelen waken over ons,
God laat ons niet alleen.
Waar wij ook zijn, Hij is nabij
beschermend om ons heen.

5.En roept een mens, hij vindt gehoor
God is er in zijn nood.
Ons leven wordt door Hem verhoogd,
is sterker dan de dood.